top of page

Rozwiązania czujników 433MhZ

door sensor.png
networking airlink logo.png
Bezprzewodowy kontakt drzwiowy i okienny powinien być umieszczony w głównych punktach dostępu w przednich i tylnych drzwiach, a okna aktywują się tylko wtedy, gdy kontakt magnetyczny i detektor są rozdzielone, co ma przewagę nad PIR opartym na ruchu w domach ze zwierzętami lub do użytku, gdy ludzie są w pobliżu w domu
Czujnik wykrywania PIR
Po rozpoczęciu ochrony, gdy wykryje ludzkie ciało, czujnik wykrywania PIR wyśle sygnał alarmowy do inteligentnej kamery;
Airlink wifi PIR.png
networking airlink logo.png
Smoke sensor alarm.PNG
networking airlink logo.png
Czujnik dymu
Kontrolując stężenie dymu w pomieszczeniach, gdy stężenie dymu zagraża zdrowiu ludzkiego ciała, wyśle sygnał alarmowy, aby wydać dźwięk alarmu brzęczyka
bottom of page